Documentatie
Search…
onFact Drive
De onFact Drive is een online bestandssysteem waar je allerhande overige bedrijfsdocumenten kan uploaden. Zo kan je alle documenten met betrekking tot je onderneming in één systeem bewaren.

onFact Drive activeren

 1. 1.
  Ga via het menu rechtsboven (e-mailadres) naar 'Apps en koppelingen'.
 2. 2.
  Activeer bij 'Apps en koppelingen met betrekking tot documenten' de koppeling 'Drive'.
 3. 3.
  In het menu aan de linkerzijde zal nu een nieuw item 'Drive' verschijnen.

Bestanden in de Drive uploaden en toegankelijk maken

Om een bestand in de onFact Drive op te laden, sleep je het eenvoudig in het kader. Via de groene knop rechtsboven '+ Nieuwe map' kan je een mappenstructuur aanmaken om je documenten in te ordenen.
In dit voorbeeld wordt een logo opgeladen. Naast het geüploade bestand zie je nu enkele actieknoppen verschijnen:
 • (bestand opnieuw) Downloaden
 • Maak publiek beschikbaar: via deze knop kan je het bestand een publiek bereikbare URL geven. Iedereen die deze URL ontvangt, kan het bestand bekijken en downloaden. Wil je na een tijd deze beschikbaarheid weer herroepen, dan kan je op de knop 'Maak privaat' klikken.
 • Hernoemen: geeft je de mogelijkheid om het bestand een andere naam te geven.
 • Verwijderen

Mogelijke toepassingen

Ondernemingsdocumenten delen met de boekhouder

Als je boekhouder toegang heeft tot onFact, kan je in de Drive een map aanmaken die je boekhouder kan consulteren. Daarin kan je overige relevante ondernemingsdocumenten met hem delen, zoals bv. documenten vanwege de BTW-administratie of je sociaal secretariaat.

Toevoegen van foto's aan een e-mailhandtekening

In onFact is het mogelijk om via de visuele editor afbeeldingen toe te voegen aan bv. je standaard e-mails.
Dit doe je door op het afbeeldingsicoon te klikken. Je kan hier echter geen standaard afbeeldingen uploaden, maar moet een publiek beschikbare afbeelding-URL invoeren. Deze kan je maken door je afbeelding op te laden in je onFact-Drive, en te kiezen om ze 'Publiek beschikbaar te maken'. Kopieer de link en plaats hem in het veld 'URL'.

Beschikbaar maken van brochures/catalogi

Wil je samen met een offerte een productcatalogus beschikbaar maken aan je klant, maar is deze als bijlage te zwaar om per e-mail vanuit onFact mee te zenden? Maak hem dan publiek beschikbaar in je onFact-Drive en zend de publieke URL mee in je offerte e-mail.
Last modified 7mo ago